CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU

27

Th 11

CHI TIẾT HỒ SƠ, THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM VỚI THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

CHI TIẾT HỒ SƠ, THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM VỚI THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

 • admin
 • 0 bình luận

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở nước ta hiện nay có quyền tự công bố sản phẩm của mình. Tuy vậy, thủ tục tự công bố sản phẩm hiện nay rất phức tạp và dễ nhầm lẫn.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về thủ tục tự công bố sản phẩm thì bạn nên đọc bài viết dưới đây của Hadu nhé! Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc những thông tin hữu ích về cách hiểu công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chi phí công bố theo thủ tục hiện hành.

1.HIỂU THẾ NÀO VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM?

Công bố sản phẩm được hiểu là doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân đăng ký các hàng hóa, sản phẩm nằm trong danh mục kinh doanh của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công bố sản phẩm hiện nay được chia làm 2 loại là tự công bố sản phẩm với Cơ quan Nhà nước và công bố sản phẩm bắt buộc.

2.NHỮNG SẢN PHẨM BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Như đã phân tích ở trên, có nhiều sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm tự công bố, bắt buộc phải công bố. Những sản phẩm bắt buộc phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm bao gồm:

SẢN PHẨM CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;
 • Phụ gia thực phẩm;
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
 • Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm;
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

SẢN PHẨM PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Các sản phẩm sau không làm thủ tục tự công bố mà phải làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh sách mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y Tế quy định.

3.THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Để đăng ký bản công bố sản phẩm, bạn thực hiện theo những bước sau:

Hồ sơ đăng ký đối với sản phẩm nhập khẩu gồm:

 • Bản công bố sản phẩm.
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/ xuất khẩu cấp có nội dung đảm bảo an toàn cho người sử dụng hoặc được tự do bán tại thị trường của nước sản xuất/ xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời gian 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y Tế ban hành theo nguyên tắc quản trị rủi ro phù hợp với quy định quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y Tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hằng ngày của sản phẩm phải lớn hơn hoặc tối thiểu bằng 15% lượng thành phần đó nêu trong tài liệu.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm với sản phẩm sản xuất trong nước gồm:

 • Bản công bố sản phẩm.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y Tế ban hành theo nguyên tắc quản trị rủi ro phù hợp với quy định quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y Tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hằng ngày của sản phẩm phải lớn hơn hoặc tối thiểu bằng 15% lượng thành phần đó nêu trong tài liệu.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

4.NỘP HỒ SƠ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định sau:
 • Nộp đến Bộ Y Tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y Tế quy định.
 • Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 • Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của Bộ Y Tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y Tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó.
 • Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y Tế). Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì những lần tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn.

5.TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia sản phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y Tế quy định, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi và 21 ngày làm việc đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cơ quan tiếp nhận quy định có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm.

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).

6.TRẢ KẾT QUẢ

Trong trường hợp không đồng ý với công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời gian (07) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời.Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi bổ sung thì hồ sơ đó không còn giá trị.

7.CHI PHÍ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LÀ BAO NHIÊU?

Để xác định chi phí công bố sản phẩm, bạn cần căn cứ vào nhiều yếu tố như doanh nghiệp tự công bố sản phẩm hay không; doanh nghiệp có thuê đơn vị tư vấn tự công bố sản phẩm và các chi phí phát sinh quá trình hoàn thiện thủ tục.

Nếu bạn còn đang băn khoăn chi phí công bố sản phẩm, hãy liên hệ Hadu để được hỗ trợ thêm.

8.TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM?

Hiện nay, sản phẩm tràn lan trên thị trường, bao gồm có rất nhiều loại sản phẩm khác nhau, có những sản phẩm kém chất lượng với giá thành thấp đang cạnh tranh với những sản phẩm chất lượng tốt hay những sản phẩm giả mạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của một thương hiệu đã có.

Như vậy, để tránh  trường hợp sản phẩm của chính mình tự sản xuất ra được bán và lưu động trên thị trường, đến tay người tiêu dùng không mất đi thương hiệu uy tín, đồng thời đảm bảo chất lượng tốt nhất thì chủ thể thực hiện phải đăng ký tự công bố sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hơn nữa, pháp luật đã quy định rất rõ, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện thông báo, đăng tải, niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP).

 

 

Viết bình luận của bạn:

Đối tác chiến lược

Hotline 1900 633 486
popup

Số lượng:

Tổng tiền: